Jelsa – Strossmayerovo šetalište

Jelsa – Strossmayerovo šetalište
Strossmayerovo šetalište bb
Konzum - available during tourist season
Jelsa (Hvar)
Hrvatska