Dostava i povrat

Moje malo zlato
www.mojemalozlato.com
Dostava i povrat
Dostava robe vrši se putem dostavljačke tvrtke ili vlastitim prijevozom. Roba se dostavlja na cijelo područje Republike Hrvatske. Troškovi dostave biti će navedeni u procesu narudžbe, pripojeni iznosu narudžbe i plaća ih Kupac. Troškove nastale vraćanjem pošiljke Trgovcu, zbog nepravovremenog podizanja, snosi Kupac.
Troškovi dostave
  • Za područje Republike Hrvatske trošak dostave iznosi 3,31 €.
  • Za narudžbe iznad 40 €, dostava se ne naplaćuje.

Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja robe provjeriti eventualna oštećenja i odmah reklamirati dostavljaču koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva oštećenja. Naknadne prijave manjka ili oštećenosti robe Trgovac ne uzima u obzir.

Roba je osigurana od gubitka u dostavi te ako Kupac ni nakon 14 dana od predaje narudžbe ne dobije nikakvu obavijest o isporuci robe od Trgovca, mora obavijestiti Trgovca kako bi se mogle poduzeti radnje u vezi pronalaženja pošiljke.

Dostava je moguća od utorka do petka u roku 24h, tijekom radnog vremena, ako je narudžba zaprimljena do 10h.

Na otocima je moguće produljenje vremena dostave.

Ponedjeljkom dostava nije moguća, između ostalog, zato što se radi o dnevno-svježim proizvodima. Primjerice ako bismo narudžbu zaprimili u petak iza 10:00 i predali dostavi, do dana isporuke bi proizvod bio tri dana star.

Trgovac zadržava pravo ne isporučiti robu na temelju narudžbi s nepotpunim i/ili netočnim podacima.

Ako Kupac nije kod kuće, biti će mu ostavljen listić s podacima za kontakt dostavljača, kako bi se dostava ponovila.

Povrat i zamjene

Kupac ima pravo povrata i zamjene proizvoda. Ako se radi o zamjeni proizvoda zbog želje Kupca, isti šalje proizvod o svom trošku, a ako je razlog povrata oštećen ili neispravan proizvod, trošak ide na račun Trgovca.

Budući da se radi o certificiranim bezglutenskim proizvodima, paket ne smije imati oštećenja koja bi dovela do direktnog izlaganja proizvoda vanjskim utjecajima.

Ako u trenutku preuzimanja proizvoda od dostavne službe Kupac primijeti oštećenje na proizvodu, dužan je isto uputiti dostavljaču na mjestu isporuke te također javiti na e-mail info@razvojne-strategije.hr

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom. Vraćeni proizvod mora biti neoštećen i ne smije biti korišten te mora biti zapakiran u originalno pakiranje s odgovarajućim originalnim etiketama, privjesnicama i deklaracijom. Ako je proizvod neispravan, trošak povrata ili zamjene snosi Trgovac. Prema želji Kupca, vraćeni proizvod će biti zamijenjen ili će Kupac primiti povrat novca. Ako se ne radi o neispravnom ili oštećenom proizvodu, trošak povrata i/ili zamjene, u cijelosti snosi Kupac.

Eventualna oštećenja i ostale obveze koje se nalaze u domeni dostavne službe nisu odgovornost Trgovca, ali će isti u dogovoru s dostavnom službom osigurati najbolju moguću uslugu za Kupca.

Pravo na otkazivanje narudžbe

I Trgovac i Kupac mogu iskoristiti pravo na raskid ugovora (otkaz narudžbe) prije slanja robe na isporuku, uz povrat prethodno uplaćenih sredstava. Ako Trgovac iz bilo kojeg razloga ne može isporučiti plaćenu robu, povrat sredstava će biti izvršen u roku tri (3) radna dana. Ako Kupac odluči raskinuti ugovor (otkazati narudžbu) prije nego je roba poslana na isporuku, povrat sredstava će biti izvršen u roku tri (3) radna dana. Ako Kupac odluči otkazati narudžbu nakon što je ista poslana na isporuku, povrat sredstava će biti izvršen u roku tri (3) radna dana nakon povrata iste robe od strane Kupca, umanjen za trošak dostave.

Potrošački Prigovori

Potrošač prigovor može uputiti poštom na adresu Razvojne strategije d.o.o., Trg John F. Kennedy 6b, 10000 Zagreb ili elektronskom poštom na mail adresu info@razvojne-strategije.hr.

Sukladno zakonu o zaštiti potrošača, u slučaju kupovine na daljinu (kada se ne radi o osobnom preuzimanju nego se roba šalje dostavnom službom, Kupac je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to, u roku 14 dana, i to putem nedvosmislene pisane izjave.

U slučaju jednostranog raskida ugovora Trgovac će postupati prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat uplaćenog iznosa Trgovac će izvršiti nakon što je roba vraćena. Povrat robe Kupac mora izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada je izjavio jednostrani raskid ugovora.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ako Kupac želi, može se Trgovcu obratiti na tel. +38515616934 ili e-mail: info@razvojne-strategije.hr radi dogovora o načinu vraćanja proizvoda.

Potrošač ima zakonsko pravo jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Trgovca o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte. Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana:

(a) kada je Potrošaču ili trećoj osobi koju je Potrošač odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed – u slučaju sklapanja kupoprodajnog ugovora;

(b) kada je Potrošaču ili trećoj osobi koju je Potrošač odredio, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe – u slučaju sklapanja ugovora koji se odnosi na više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki;

(c) kada je Potrošaču ili trećoj osobi koju je Potrošač odredio, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe – ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni vremenski period.

Trgovac će izvršiti povrat novca tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što Potrošač dostavi dokaz da je robu poslao nazad. Potrošač je dužan robu vratiti Trgovcu bez nepotrebnog odgađanja te je Potrošač odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Potrošač snosi izravne troškove povrata robe.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora od strane Potrošača, Trgovac je dužan bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana izvršiti povrat novca. Povrat novca se vrši na način na koji je izvršeno plaćanje osim u slučajevima kada Potrošač pristaje na neki drugi način povrata novca.

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovog odsjeka ako je:

  1. ugovor o uslugama Trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena
  2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Potrošača na jednostrani raskid ugovora
  3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Potrošača ili koja je jasno prilagođena Potrošaču
  4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
  5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila oštećena nakon dostave
  6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

Platforma za on-line rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS)

Člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 524/2013. o on-line rješavanju potrošačkih sporova, koja se primjenjuje od 09. siječnja 2016. godine, propisana je obveza trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji ili uslugama te online tržištima koja su uspostavljena u Uniji da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguravaju elektronsku poveznicu s Platformom za ORS. Navedeno znači da ako naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU, svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku. Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

Link: Platforma za internetsko rješavanje sporova (ORS).