Crikvenica – Kralja Tomislava

Ovdje možete kupiti bezglutenski kruh, peciva i slastice. Proizvodi su s AOECS certifikatom i oznakom Hrvatske kvalitiete.
Crikvenica – Kralja Tomislava
Ul. Kralja Tomislava 109 D
Konzum
Crikvenica
Pokrenite navigaciju

Ili naručite putem dostave