Mali Lošinj – Braće Vidulića

Ovdje možete kupiti bezglutenski kruh, peciva i slastice. Proizvodi su s AOECS certifikatom i oznakom Hrvatske kvalitiete.
Dostupni ograničeno: samo za vrijeme ljetnih mjeseci
Mali Lošinj – Braće Vidulića
Ul. braće Ivana i Stjepana Vidulića 20
Jadranka trgovina
Mali Lošinj
Pokrenite navigaciju

Ili naručite putem dostave