Metro Pula – Industrijska 2e

Ovdje možete kupiti bezglutenski kruh, peciva i slastice. Proizvodi su s AOECS certifikatom i oznakom Hrvatske kvalitiete.
Metro Pula – Industrijska 2e
Industrijska 2e
Metro
Pula
Pokrenite navigaciju

Ili naručite putem dostave