Metro Rijeka

Ovdje možete kupiti bezglutenski kruh, peciva i slastice. Proizvodi su s AOECS certifikatom i oznakom Hrvatske kvalitiete.
Metro Rijeka
Bujanovo 10, 51218 Čavle
Metro
Rijeka
Pokrenite navigaciju

Ili naručite putem dostave