Opatija – Spar

Ovdje možete kupiti bezglutenski kruh, peciva i slastice. Proizvodi su s AOECS certifikatom i oznakom Hrvatske kvalitiete.
Opatija – Spar
Nova cesta 68
Spar
Opatija
Pokrenite navigaciju

Ili naručite putem dostave