Rijeka – Spar 2

Ovdje možete kupiti bezglutenski kruh, peciva i slastice. Proizvodi su s AOECS certifikatom i oznakom Hrvatske kvalitiete.
Rijeka – Spar 2
Ulica Maria Gennaria 18
Spar
Rijeka
Pokrenite navigaciju

Ili naručite putem dostave