Rijeka – Spar

Ovdje možete kupiti bezglutenski kruh, peciva i slastice. Proizvodi su s AOECS certifikatom i oznakom Hrvatske kvalitiete.
Rijeka – Spar
Osječka ul. 29
Spar
Rijeka
Pokrenite navigaciju